Regulamin rezerwacji
1. Należności za noclegi oraz za inne usługi świadczone przez Hotel mogą być uregulowane gotówką, przelewem lub kartą kredytową zgodnie z cennikiem obowiązującym w Hotelu. Opłaty za zakwaterowanie i usługi dodatkowe dokonywane są w hrywnach. Dzieci do lat 6 bez dodatkowego miejsca do spania przebywają w Hotelu bezpłatnie.
2. W celu zagwarantowania rezerwacji pokoju w Hotelu należy wnieść przedpłatę w wysokości należności za jeden dzień pobytu, reszta opłaty za pobyt w całości pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji niezagwarantowanej, Hotel zastrzega sobie prawo do anulowania pokoju bez uprzedniego powiadomienia Gościa w przypadku otrzymania innych rezerwacji gwarantowanych w tych samych terminach.
 3. Dokonując rezerwacji pokoju w Hotelu, na telefon komórkowy klienta (wskazany podczas rezerwacji) wysyłany jest SMS z potwierdzeniem rezerwacji. Jeśli klient nie otrzyma potwierdzenia SMS-em, musi poiformować  Hotel, a potwierdzenie zostanie ponownie wysłane. Jeśli klient podał  niepoprawne dane lub nie skontaktował się z Hotelem w dniu przyjazdu w celu potwierdzenia przyjazdu i nie ma zagwarantowanej rezerwacji (zapłaconej za pierwszą noc pobytu), wówczas taka rezerwacja zostanie anulowana.
 4. W celu dokonania rezerwacji dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) należy wysłać wiadomość e-mail na adres palmalviv@gmail.com. Brak możliwości dokonywania rezerwacji grupowych przez telefon. 
5. Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w momencie nie pojawienia się Państwa w Hotelu w trakcie trwania doby, Hotel nie zwraca przedpłaty za pierwszy dzień pobytu.
6. Anulacja zamówionej usługi w Hotelu: Gość ma prawo anulować rezerwację bez obciążenia karą do 3 dni przed datą przyjazdu, w przeciwnym razie zostanie pobrana kwota w wysokości należności za jeden dzień pobytu w Hotelu.
7. Opłata za pobyt w Hotelu jest pobierana w momencie zamedlowania. W przypadku dokonania rezerwacji pobytów trwających 3 dni i więcej, opłata pobierana jest nie póżniej, niż za 3 doby.
Regulamin pobytu w Hotelu 
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących na Ukrainie przepisów prawa, uchwał Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Mieszkalnictwa i Gospodarki Komunalnej, Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Turystyki, Gabinetu Ministrów Ukrainy z uwzględnieniem wymagań Międzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli.
2. Hotel Palma we Lwowie gwarantuje poszanowania prywatności osób korzystających z usług obiektu.
3. Administracja Hotelu zastrzega sobie prawo do nałożenia kary za naruszenia zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, palenia i naruszenia postanowień  regulaminu hotelowego. 
4. Wszystkie opinie i sugestie na temat pobytu przyjmuje administracja Hotelu.
 REGULAMIN POBYTU W HOTELU
1. Hotel jest czynny 24 h/dobę i 7 dni w tygodniu. Godzina rozliczeniowa - 14:00, doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o godzinie 12:00 następnego dnia.
2. W razie potrzeby goście mogą skorzyrzystać w recepcji z przechowalni bagażu. Cenne rzeczy i dokumenty prosimy zostawiać w sejfie w recepcji. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w pokoju. 
3. Dodatkowe bezpłatne usługi hotelowe: wzywanie pogotowia ratunkowego, zamówienie taxi,  budzenie, korzystanie z kuchni i pokoju gospodarczego.
4. Prosimy o poszanowanie własności Hotelu, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przed opuszczeniem pokoju, prosimy zamknąć okna, krany instalacji wodociągowej, zgasić światło i inne urządzenia elektryczne. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia mienia hotelowego, powstałe z jego winy. 
5. Goście hotelu są świadomi wykorzystania na terenie obiektu hotelowego systemu nadzoru wizyjnego z wyjątkiem toalet i pokoi osobistych Gości. 
W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa w Hotelu zabrania się:
1. Palenie w pokojach hotelowych, korytarzach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych 
2. Korzystanie z urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu, z wyjątkiem dozwolonego użytku.
3. Przekazywanie pokoju osobom trzecim.
4. Przechowywanie w pokoju hotelowym materiałów łatwopalnych.
5. Wnoszenie na teren hotelu і przechowywanie w pokoju materiałów i przedmiotów które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
6. Zmiana ustawienia i wynoszenie mebli z pokoju.
7. Naruszenie ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym przebywanie na terenie obiektu pod wpływem narkotyków.
8. Zachowanie w sposób agresywny, które może spowodować zagrożenie życia lub mienia ludzi.
9. Niszczenie mienia hotelowego.
10. Przebywanie w pokoju Hotelu Gości po godzinie 23:00 bez wnoszenia opłat i bez uprzedniego meldunku. 
11. Przebywanie w pokojach zwierząt domowych bez zgody obsługi hotelowej. (patrz Załącznik do Regulaminu pobytu w Art Hotelu Palma **)
Załącznik do Regulaminu pobytu w Art Hotelu Palma **
Zasady pobytu Gości ze zwierzętami
- Gość zobowiązany jest do zabrania ze sobą stosownej maty lub klatki dla zwierzęcia domowego.
- Gość zobowiązany jest do zakładania kagańca podczas wyprowadzania średnich i masywnych psów.
- Wyprowadzanie zwierzęcia na teren hotelowy jest zabronione.
- Karmienie zwierząt domowych z naczyń kuchennych należących do Hotelu jest surowo zabronione.
- Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do kabiny prysznicowej, korzystanie z ręczników,  prześcieradeł oraz innych aksesoriów należących do Hotelu. 
- Zabronione jest czesanie zwierząt domowych w pokoju lub holu hotelowym.
- Gość jest zobowiązany zapewnić opuszczenie pokoju przez zwierzęcie domowe podczas sprzątania pokoju przez obsługę hotelową lub przeprowadzania napraw w pokoju.
- Podczas pobytu w Hotelu ze zwierzęciem domowym, Gość zobowiązany jest do wpłacenia depozytu w wysokości ceny pokoju za ewentualne ryzyko uszkodzenia mienia hotelowego. W przypadku braku szkody, po zakończeniu pobytu w hotelu wpłacony depozyt zostanie zwrócony. W przypadku poważniejszych szkód w obiekcie hotelowym, Gość jest zobowiązany do pokrycia zniszczeń.
- Hotel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem mieszkającym ze zwierzętami w przypadku naruszenia zasad pobytu w przypadku agresywnego, nieodpowiedniego, hałaśliwego zachowania zwierząt domowych. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług hotelowych prosimy o kontakt z administracją Hotelu.
W przypadku naruszenia Regulaminu pobytu, ustalonego w Hotelu, administracja ma prawo odmówić dalszego pobytu.