Regulamin karty rabatowej:
1. Karta rabatowa „Gold” jwydawana est stałym klientom Hotelu Palma. Klient otrzymuje rabat na nocleg w wysokości  3, 5, 7, 10% w załeżności od zgromadzonej kwoty za pobyt. 
2. Karta rabatowa wydawana jest wyłącznie osobom fizycznym, które płacą za pobyt w Hotelu gotówką lub kartą płatniczą na miejscu.  
3. Miejsce wydania karty rabatowej „Gold” - recepcja Hotelu Palma.
4. Zniżka zaczyna działać natychmiast. Wydanie karty rabatowej „Gold” następuje po wypełnieniu formuarza. 
5. Zniżka dotyczy wyłącznie zakwaterowania (z wyjątkiem wyżywienia i usług dodatkowych), przy rezerwacji bezpośredniej w Hotelu (jeśli pokój został zarezerwowany przez pośrednika, zniżka nie obowiązuje).
6. Zniżka dotyczy wszystkich zarezerwowanych pokoi przez posiadacza karty.
7. Ze zniżki na karcie można korzystać wyłącznie przy indywidualnym zameldowaniu.
8. Karta „Gold” - imienna, bez prawa przekazywania.
9. Termin ważności karty - bezterminowy;
10. Jeżeli dla osób fizycznych jednoczesnie przysługuje kilka zniżek, wówczas one nie są sumowane, zapewnia się maksymalny rabat (jeśli inna zniżka jest większa niż zniżka na karcie, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę);
11. Karta może zostać anulowana decyzją dyrektora Hotelu, w przypadku naruszenia przez Gościa zasad pobytu i wyrządzenie szkody materialnej oraz reputacji Hotelu;
12. Karta jest własnością hotelu Palma. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany regułaminu karty rabatowej.